FANDOM


Flora- ang ampon ni Aling Pinang, malihim, mahal ang tinuring na ina, madali madala ng kanyang galit

Aling Pinang- itinago kay Flora ang katotohanang hindi siya ang tunay na ina

Tano- anak ng isang angkang marangal, maginoo, matalino at magalang

Mang Crispin- ang may asawa sa Maynila at "querida" si Aling Pinang

Totoong ina ni Flora- maunawain, pinatawad agad si Flora noong sinampal niya ito