FANDOM


Aling Omeng- Ina ng tatlong magkakapatid, gusto makapangasawa ng mayaman ang kaniyang mga anak upang makaahon sa kahirapan

Mameng- gitna sa tatlong magkakapatid, gumagawa lahat ng trabaho sa bahay, mapagmahal, mayroong tinatagong kagandahan

Lusing at Idad- dalawang kapatid ni Mameng na walang alam na gawain sa bahay, laging nagpapaganda at inaayos ang kanilang anyo

Ginoong Villegas/Emong- mayaman, may lihim na pagmamahal kay Mameng