FANDOM


Pagiging tapat sa asawa- si Mang Crispin ay may querida na si Aling Pinang

Pagiging malihim sa anak- hindi agad sinabi nila Aling Pinang kay Flora ang katotohanan para hindi ito masaktan

Pagiging ma-protekta ng magulang sa anak- noong una ay ayaw ni Aling Pinang kay Tano dahil parang inaagaw niya ang kaisa-isang mahal at anak niya na si Flora