FANDOM


Pamilya bago Lalaki- mas pinili ni Mameng na umalis nalang sa kanilang tahanan dahil nag-aalala siyang baka masaktan ang kaniyang mga kapatid pag nalaman na nagmamahalan sila ni Emong. Sinakripisyo niya ang lahat para sa kaniyang pamilya


Pagka misteryoso ng mga lalaki- litong lito sina Aling Omeng kung si Idad o Lusing ba ang tinatangi ni Emong. Lagi kasi itong bumibisita sa kanilang bahay kaya akala nila na ito ang dahilan. Hindi man lang nila naisip na si Mameng pala.