FANDOM


' data-rte-instance="263913-15659731164e1c3b1965ad9" class="placeholder placeholder-double-brackets" src="blank.gif" type="double-brackets" />'
data-rte-instance = "263 913-15659731164e1c3b1965ad9" class = "placeholder placeholder double brackets" src = "blank.gif" type = "double brackets" />

data-rte-instance="263913-15659731164e1c3b1965ad9" src="blank.gif" class="media-placeholder image-placeholder thumb alignRight" type="image-placeholder" height="300" width="300" />

Buhay ni Nieves Baens del RosarioEdit

Siya ay ipinanganak sa Orani, Bataan noong ika-24 ng Hulyo, 1902. data-rte-instance = "263 913-15659731164e1c3b1965ad9" src = "blank.gif" class = "media placeholder placeholder image-thumb alignRight" type = "image-placeholder" height = "300" width = "300" />

Baens del Rosario < p data-rte-fromparser = "true" data-rte-empty-lines-before = "1"> He was born in Orani, Bataan on 24 July, 1902. Siya ang pang-anim sa siyam na magkakapatid. He is the sixth of nine siblings. Ang kanyang mga magulang ay sina Professor Pablo Baens at Petra Sevilla. His parents were Professor Paul Baens and Petra Sevilla. Siya'y isang Executive, lawyer, lecturer, writer, feminist, labor, asawa, at ina. He was an executive, lawyer, lecturer, writer, feminist, labor, wife and mother. Pumunta siya sa Maynila upang mag-aral ng pag-aabogado pagkatapos niyang gumradweyt bilang valedictorian noong hayskul. He went to Manila to study the aabogado after he gumradweyt as valedictorian in high school. Nagtrabaho siya bilang isang clerk sa Bureau of Labor noong 1923 na may sweldong Php40 isang buwan. He worked as a clerk in the Bureau of Labor in 1923 with salary Php40 a month. Matapos niyang gumradweyt sa Philippines Law School at makapasa sa bar exams ay na-promote siya bilang Chief of the Women and Child Section sa Bureau of Labor. After he gumradweyt the Philippines Law School and passing the bar exams he was promoted as Chief of the Section on Women and Child Bureau of Labor. Edit

LinksEdit

Nieves Baens del Rosario

Links Edit

Baens Nieves del Rosario