FANDOM


Ito ay tungkol sa tatlong batang magkakaibigang sina Norio, Pila at Caring. Nakagawian na nilang mag-igib ng tubig upang makatulong sa kanilang mga magulang. Ngunit isang araw sa kanilang pag-iigib ay may nakita silang patay na pusa sa pinagkukuhanan nila ng tubig, at naisip nilang di pala malinis ang tubig na iniinom nila. Biglang umulan ng malakas at nagkaroon ng bagyo kasama ang malalakas pa na kulog. Natakot silang tatlo. Noong tumila na ay umuwi na sila. Noong sumunod na araw sa paaralan ay napansin nina Norio at Pila na wala si Caring sa klase kaya naman pinuntahan nila ito sa bahay. Mayroon palang sakit si Caring at nadatnan nilang para itong "baliw". Masyadong natakot si Caring kaya ito nabaliw o kaya naman ay nagkasakit dahil sa dumi ng tubig. Noong lumaki na sila Norio at Pila ay sila ang naging mag-asawa. Hindi na nila muli pinag-igib ang kanilang mga anak.