FANDOM


Si Aling Pinang at ang kanyang anak na si Flora ay nakatira sa probinsya. Ang kanyang ama naman ay nasa Maynila nagta-trabaho. Minsan napapansin ni Flora na malungkot ang kanyang ina. Si Aling Pinang ay nagtatahi at gumagawa ng mga banig. Minsan ay may kinailangan siyang materyales na sa Maynila lamang makukuha. Umalis si Flora upang bumili ng mga materyales na ito at pumunta sa bahay ng kanyang ama. Pag pasok niya sa kwarto nito ay may nakita siyang ibang babae na nakahiga sa kama ng kanyang tatay. Wala ang tatay niya dito. Nagalit si Flora sa babae at pinag sasampal ito dahil sinira daw ng babaeng ito ang kanilang tahanan. Umuwi na siya sa kanila at nilihim ang lahat sa kanyang ina. Matapos ang ilang buwan ay bumisita ang kaniyang tatay sa kanila. Ipinaliwanag nila na ang babaeng sinampal niya ang totoo niyang ina. Iniwan daw si Flora nito dati at si Aling Pinang na pangalawang asawa ni Mang Crispin ang nag-alaga sa kanya. Naiyak si Flora at hindi alam ang gagawin. Umuwi ang kanyang tatay sa Maynila upang hintayin si Flora at tumira kasama ang kaniyang totoong ina. Ngunit hindi kayang iwan ni Flora si Aling Pinang na tinuring niyang totoong ina. Naisip niya na ang solusyon ay tanggapin na ni Flora ang pag-alok sa kasal ni Tano upang hindi na niya kailanganing umalis papuntang Maynila. Bibisita nalang daw siya sa kanyang tatay.